WSV Hardenberg

Tientjeslid

doelstelling

Contact

Watersport Vereniging Hardenberg

 

Al jaren leeft er bij vele Hardenbergers het gevoel dat er meer gedaan kan worden op het gebied van watersport op onze mooie rivier de Vecht. Na het voltooien van de sluis in Hardenberg en de realisatie in de komende twee jaar van de sluizen in Mariënberg en Junne wordt er een prachtig vaarwater ontsloten en ontstaat er een schitterende vaarroute van Zwolle tot aan het kanaal Almelo de Haandrik en verder. Op maandag 13 februari is de Watersportvereniging (WSV) Hardenberg opgericht met als doel het promoten van de Watersport op de Overijsselse Vecht in de regio Hardenberg.

 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit Gerrit Brunink en Everhard Brunink, Henk Brink en Jorinde Brink en Germ Immink. Naast het promoten van voor dit specifieke vaargebied geschikte watersport, hopen we dat de met de watersport samenhangende levendigheid, ook voor niet-watersporters het centrum aantrekkelijker wordt. De vereniging wil de watersport op de rivier promoten in de breedste zin des woords en door middel van haar leden een stem vormen in de besluitvorming in allerhande zaken rondom het vaarwater. Ook hopen we iets van de historie van het varen op de Vecht te kunnen terugbrengen, bijvoorbeeld door een aanlegsteiger voor Zompen, of een deel van de haven in te richten als museumhaven voor historische schepen uit deze regio. Velen zijn vergeten dat er veel scheepvaart op de Vecht plaatsvond zoals transport van Bentheimer zandsteen en graan. Ook zullen we pleiten voor herstel van de ophaalbrug bij de Voorstraat/de Brink. Het bestuur ziet veel kansen om, in samenwerking met andere watersportverenigingen langs de Vecht, te komen tot een prachtige Hanzevaarroute die het mogelijk maakt voor passanten om onze mooie Vechtstad te bezoeken en er te overnachten in passantenhavens en langs de kades. Daarnaast leent onze mooie rivier zich natuurlijk voor het organiseren van vaartochten, zeilinstructie aan kinderen, mini-sleepbootdagen, riviervissen vanaf je eigen boot, sloepenrace, enzovoort. De beleving van de rivier zal voorop staan! Volg WSV op Facebook en Twitter en geniet van de foto’s van het rijke vaarverleden van Hardenberg.

 

NIEUWS:

 

Toegevoegd: 29-05-2017

 

Op zaterdag 3 juni a.s. staan wij met een stand op het mooie evenement "Vechtival" dat wordt georganiseerd door NAC de Koppel in Hardenberg en Staatsbosbeheer i.s.m. met veel andere standhouders! Kom ook op deze mooie dag en geniet vanaf en rondom de Vecht van al het moois dat onze rivier te bieden heeft. De WSVH zal met diverse boten op de Vecht varen en ook is er genoeg mogelijkheid om rondvaarten te maken vanaf de sluis naar het centrum van de stad of naar Rheeze en Diffelen door de sluis heen. Leuk om een keer een schutting in de sluis mee te maken. Voor meer informatie, zie onze berichtgevening op Facebook en Twitter.

 

NIEUWS:

 

Toegevoegd: 01-06-2017

 

Hierbij willen we onze leden van harte uitnodigen op onze eerste leden-, introductievergadering op 21 juni a.s. in NAC de Koppel aan de Vechstraat 8 te Hardenberg. Op de avond zullen diverse interessantie sprekers zijn die hun verhaal komen vertellen waaronder Klaas Jan Boessenkool uit Ommen, een zeer ervaren watersporter en belangenbehartiger van het varen op de Vecht en Adri Ooms van Vechtdal Marketing. Daarnaast zullen er interessantie presenaties door het bestuur worden gegeven en de laatste stand van zaken aan de orde komen. Kortom genoeg redenen om deze avond niet aan u voorbij te laten gaan! De avond start om 20.00 uur. Vergeet niet om u op te geven via ons mailadres: info@wsvhardenberg.nl Leden krijgen op deze avond tevens de mooi clubvaan uitgereikt!! Tot 21 juni!

 

 

'De beleving van de rivier

zal voorop staan!'

 

Word nu tientjeslid!

 

Wilt u ook meehelpen aan de realisatie van de plannen? Samen staan we sterk en hebben we meer draagkracht, voor tien euro per jaar bent u lid van de vereniging en ontvangt u sowieso gratis onze verenigingswimpel! U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier te downloaden en te mailen naar info@wsvhardenberg.nl Ook kunt u simpelweg een mail sturen naar vorenstaand adres en wij zorgen dat de inschrijving geregeld wordt. Kom op en doe mee en help mee van de WSV een bloeiende vereniging te maken waar ruimte is voor de (mede)organisatie van leuke evenementen op en rondom het water van de prachtige Vecht.

Hierbij valt te denken aan:

 

 

- Zeilwedstrijden

- Zeilinstructies aan kinderen

- Vaartochten

- Voorlichting over vaarregels en veiligheid op het water

- Leuke bijeenkomsten

- Havenbeheer

- Natuurwaarden

-Enz., enz.

download hier het aanmeldingsformulier

doelstelling wsv Hardenberg

 

Watersport Vereniging Hardenberg stelt zich ten doel om de watersport te promoten op de rivier de Vecht in Hardenberg in de breedste zin des woords en het terughalen van de rijke maritieme geschiedenis die onze Vechtstad rijk is. Ook willen wij ons sterk maken voor de aanleg van een jachthaven (stadshaven) in Hardenberg op de plek waar ooit de haven was, midden in de stad! Tevens willen we de ophaalbrug die verbinding gaf tussen Hardenberg en Heemse weer in ere herstellen. Alles ter promotie van Hardenberg, "havenstad aan de Vecht". Opnieuw leven blazen in de rijke historie die Hardenberg rijk was dankzij de scheepvaart op onze mooie rivier. Er is tenslotte al meer dan genoeg afgebroken en verdwenen in Hardenberg en wat zou het mooi zijn om die oude tijden te doen herleven met gebruikmaking van de faciliteiten uit het heden. Een bloeiende haven midden in de stad met daaromheen, de bestaande bewoning maar ook bloeiende winkels en terrassen, een toeristische trekpleister van jewelste naast het toch al mooie Vechtpark! Als laatste zouden we het geweldig vinden om een Vechtmeer te creëren waarop heerlijk gezeild en gevaren kan worden inclusief het al lang besproken strand. Dit zal Hardenberg een geweldige boost geven.

 

De WSV Hardenberg wil naast het exploiteren van een haven de belangen van watersporters behartigen bij beslissingen over natuurwaarden, waterbeheer, onderhoud en vervanging van bruggen en sluizen. We realiseren ons dat juist de prachtige natuur rond de Vecht dit tot een uniek vaargebied maakt en zullen deze natuurwaarden bewaken. De komende tijd wordt een begin gemaakt met het lobbyen bij verenigingen en instanties. Verder start het werven van fondsen en leden. Kortom, grootse plannen voor niet alleen het terugbrengen van historische waarden maar ook creëren van moderne faciliteiten!

 

 

'Hardenberg, Havenstad

aan de Vecht'

CONTACT

 

WSV Hardenberg • p/a Vechtstraat 3 • 7772 AX Hardenberg • facebooktwitterinfo@wsvhardenberg.nl

 

Officiele Vereniging ingeschreven bij de KvK: 857284253